Nauji e-komercijos sprendimai UAB ,,Mavens Agency“

UAB ,,Mavens Agency“ nuo 2022 m. kovo mėnesio įgyvendina projektą pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“. Projektas skirtas e-komercijos modelio diegimui. Siekiant vykdyti pelningą veiklą Covid-19 paveiktoje rinkoje, taip pat didinti teikiamų paslaugų patrauklumą, paklausą, bei įmonės produktyvumą, projekto apimtyje bus sukurta klientų savitarnos sistema. Įmonė klientai galės generuoti bendrovės parduodamus dokumentus tiesiogiai, įsigydami ir valdydami paslaugas skaitmeniniu būdu.

Projekto rezultatai leis klientams paslaugas gauti greičiau ir patogiau, o įmonei – sėkmingiau valdyti užsakymų srautus, sekti produkcijos paklausą bei efektyviau organizuoti UAB „Mavens Agency“ vykdomą gamybinę veiklą, labiau atliepiant klientų poreikius bei lūkesčius.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa

Projekto pavadinimas: UAB ,,Mavens agency“ e-komercijos modelio diegimas

Projekto numeris: 13.1.1-LVPA-K-860-01-1533

Projekto pradžia: 2022 m. kovo 18 d.

Projekto pabaiga: 2022 m. rugsėjo 20 d.

Projekto vertė: 53 280,00 Eur (iš jų paramos lėšų – 39 960,00 Eur).